ETUSIVU   YHDISTYS    TELAKKA    LAIVAT    HAKEMISTO    LINKIT

Yhdistys

YHDISTYS

VUOKRAUS- JA YRITYSPALVELUT

SOPIMUSEHDOT
JA TELAKOINTI

MUITA OHJEITA TELAKALLE

YHTEYSTIETOJA

HINTOJA

TOTEUTUNEITA
URAKOITA

TALOUDELLINEN TUKI

VIAPORIN TELAKKA RY:N SÄÄNNÖT

KÄNNYKKÄKULKU-
REKISTERÖINTI

JÄSENHAKEMUS

 

 

Viaporin telakka ry

Telakka-aluetta hallitsee aatteellinen vene- ja laivaväen muodostama yhdistys Viaporin Telakka ry. Se vuokraa aluetta Suomenlinnan hoitokunnalta pitkäaikaisella sopimuksella.

Yhdistyksen tarkoituksena on säilyttää, kehittää ja tukea vanhojen tai kulttuurihistoriallisesti muutoin merkittävien laivojen restaurointiin, konservointiin, korjauksiin ja toimintaan liittyviä tietoja ja taitoja. Yhdistys pyrkii myös hankkimaan ja ylläpitämään alusten kunnostukseen ja säilyttämiseen liittyviä  palveluja ja toimintoja telakalla.Tavoitteena on myös järjestää alan koulutusta ja tiedotusta sekä saattaa telakan toimintaa myös yleisön tietoisuuteen ja näkyville. 

 

Toimintaedellytyksistä

Yhdistyksellä ei ole ulkopuolisia rahoittajia. Toiminnan kustannukset (alueen vuokra, sähkö, jätehuolto ja yleiskulut) kerätään maksuina telakoitavilta aluksilta, työhuonevuokrina ja jäsenmaksuina. Osa-aikaisesti palkattuna työntekijänä yhdistyksellä on telakkamestari.

Toiminnan ollessa harrastusluonteista, ei yhdistys voi tarjota telakointipalveluja avaimet käteen -periaatteella, vaan päinvastoin aluksesta vastaava joutuu itse huolehtimaan telakoinnin eri vaiheista tai teettämään tarvittavat työt. Yhdistykseltä saa seikkaperäiset ohjeet ja onhan allastelakointi ennen kaikkea ryhmätyötä.

  Vuosittainen talvitelakointi sisäaltaaseen tapahtuu lokakuun lopulla, jolloin laivapukit , niiden sijaintien merkitsemiset ym. on oltava valmiina ja alkavan telakointikauden sopimukset allekirjoitettuna. Sivun alkuun

 

Toimintaperiaatteet

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda telakasta perinnealuksien kunnostuskeskus, jossa on hyvät toimintamahdollisuudet niin aluksille, alan harrastajille ja ammattilaisille kuin asiasta kiinnostuneelle yleisöllekin.

Yhdistyksen tehtävänä on tarjota ennen kaikkea toimintamahdollisuuksia, ei niinkään luoda organisaatiota palvelujen tuottamiseksi. Varsinaisia telakkapalveluja tarjoavat telakalla toimivat yritykset ja ammattilaiset – puusepät, purjeneulomo, sepät ja konepajayrittäjät, ohjelmapalveluyritys sekä esimerkiksi vierasvenesatama.
Yhdistys on yhdessä yrittäjien ja alusten omistajien kanssa perustanut Suomenlinnan Telakkapalvelu Oy :n, joka on hankkinut telakalle sahan.

Tällainen toimintamalli varmistaa sen, että telakalla voidaan tehdä suuria ja pitkäaikaisia laivojen ja veneiden peruskunnostuksia mahdollisimman edullisesti ja halutessaan jokainen aluksensa telakalle tuova voi tehdä työt itse tai valita tekijäksi haluamansa ammattilaisen.

Sivun alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAPORIN TELAKKA RYSuomenlinnan vanha kuivatelakka 00190 Helsinki